SWH SETS

MEDUS

ESFERAFESVIAA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

INFO

Multi - modeļu izstrādes tehnoloģija .NET pielietojumu projektiem (MEDUS)

Projekta iesniedzējs: SIA “SWH SETS”

Sadarbības partneris: Elektronikas un datorzinātņu institūts

Projekta numurs: 2013/0031/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/010

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. sc. comp. Ilze Dzelme-Bērziņa

Sadarbības partnera daļas zinātniskais vadītājs: Dr. sc. comp. Ints Mednieks

Projekta mērķis ir izveidot programmatūras izstrādes tehnoloģiju, kas ļautu paaugstināt programmatūras izstrādes pielāgojamību un produktivitāti.

Projekts ir SIA “SWH SETS” un Elektronikas un datorzinātņu institūta sadarbības projekts, kas tiek realizēts datorzinātņu nozarē. Tā ietvaros plānots veikt:

• modeļu ietvara izstrādi;

• projekta modelēšanas izstrādi;

• paraugprojekta realizāciju tālizpētes datu apstrādes jomā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna lietojumprogrammu izstrādes tehnoloģija, kas ļauj pielāgoties nemitīgi mainīgām prasībām, ieviešot tās sistēmas modeļos, kuri tiek izmantoti programmas kodu ģenerēšanai. Lai pārbaudītu izstrādātās tehnoloģijas pielietojamību konkrētā gadījumā, tiks realizēts paraugprojekts, kas saistīts ar tālizpētes datu apstrādi. Lai sagatavotu paraugprojekta uzdevumu, tiks izpētīti apstrādājamo tālizpētes datu veidi un formāti, to priekšapstrādes metodes. Pēc uzdevuma sagatavošanas paraugprojekts tiks realizēts, sastādot uzdevumam atbilstošus datu struktūru un vizualizācijas modeļus, no kuriem tiks ģenerēti programmu kodi. Paraugprojekta funkcionalitāte tiks pārbaudīta attiecībā pret definēto uzdevumu. Paraugprojektā tiks iestrādātas iespējas izmantot ārējas datu apstrādes bibliotēkas, lai nodrošinātu izstrādātā programmatūras kodola ērtas papildināšanas iespējas ar datu apstrādes moduļiem.

Projekta īstenošanas vieta – SIA “SWH SETS”, Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši no 01.01.2014. līdz 30.06.2015.

Projektā plānotās izmaksas ir 480 313 EUR, tajā skaitā 304 359 EUR no ERAF līdzekļiem.

AKTUALITĀTES

28.07.2015. iesniegts projekta MEDUS trešais progresa pārskats.

19.06.2015. notikusi projekta MEDUS septītā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, izvērtēta projekta budžeta izpilde, nodotas un pieņemtas instrukcijas dokumentu sagatavošanai, kas nepieciešami projekta trešā progresa pārskata sagatavošanai, pirms projektā iesaistīto došanās atvaļinājumos.

18.06.2015. noticis projekta MEDUS seminārs. Semināra prezentācijas materiāls te >>

SIA “SWH SETS” aicina uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta: “Multi - modeļu izstrādes tehnoloģija .NET pielietojumu projektiem” (Identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.1/13/APIA/VIAA/010), kas tiek realizēts sadarbībā ar Valsts zinātnisko institūtu - atvasinātu publisku personu “Elektronikas un datorzinātņu institūts”, semināru, kas notiks š.g. 18. jūnijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16:30 SIA "SWH SETS" konferenču zālē (Kr. Valdemāra iela 33-4, 3. stāvs).
Semināra programma un pieteikšanās kārtība te >>

14.04.2015. notikusi projekta MEDUS sestā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, kā arī izvērtēta projekta budžeta izpilde.

29.01.2015. iesniegts projekta MEDUS otrais progresa pārskats.

13.01.2015. notikusi projekta MEDUS piektā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, izvērtēta projekta budžeta izpilde, nodoti un pieņemti dokumenti, kas nepieciešami projekta otrā progresa pārskata sagatavošanai.

09.01.2015. iesniegts projekta MEDUS ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu.

03.10.2014. notikusi projekta MEDUS ceturtā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēta projekta īstenošanas gaita un aktuālie riski, dotas rekomendācijas risku mazināšanai.

28.07.2014. iesniegts projekta MEDUS pirmais progresa pārskats.

04.07.2014. notikusi projekta MEDUS trešā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, izvērtēta projekta budžeta izpilde, nodoti un pieņemti dokumenti, kas nepieciešami projekta pirmā progresa pārskata sagatavošanai, pirms projektā iesaistīto došanās atvaļinājumos.

25.04.2014. notikusi projekta MEDUS otrā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, izvērtēta projekta budžeta izpilde, kā arī identificētas problēmas un pieņemti lēmumi par to risinājumiem. 04.07.2014. plānota projekta MEDUS trešā uzraudzības padomes sēde.

10.01.2014. notikusi projekta MEDUS pirmā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Jānis Rocēns. Izvērtēta projekta īstenošanas gaita un aktuālie riski, dotas rekomendācijas risku mazināšanai.

REZULTĀTI

Progresa pārskati sekojošās projekta aktivitātēs:

Aktivitāte Nr. 1.1 “Meta metamodeļu izpēte”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 1.2 “Universālā modeļa formāta izpēte”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 1.3.1 “Navigācijas nodrošināšana”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 1.3.2 “Modeļa transformāciju atbalsta izstrāde (M2M transformāciju atbalsts)”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 1.3.3 “Modeļa apstrādes transformāciju mašīnas izstrāde, kas ietver daudz-modeļu manipulācijas”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 1.4 “Modeļu kodēšana un ielādes metožu izpēte”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 2.1 “Metamodeļu grafiskā redaktora izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 2.2 “Universālā modeļa redaktora izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 2.3.1 “Elementu pievienošanas izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 2.3.2 “Modeļa importa izveide”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 2.3.3 “Modeļa eksporta izveide”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.1 “Izstrādes vides (.NET/Mono, T4/neatkarīgs ģenerācijas rīks) iespaida izpēte”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 3.2 “Biznesa lēmumu atdalīšana no izstrādes lēmumiem”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 3.3 “Datu bāzes meta modeļa izstrāde un pētniecība, kas ietver dažādu datu bāzu vadības sistēmu atbalsta izpēti”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 1. progresa pārskatu 28.07.2014.

Aktivitāte Nr. 3.4 “MS Entity Framework integrācija”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.5.1 “Auditēšanas izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.5.2 “Ziņojumu reģistrēšanas izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.5.3 “Vēsturisko datu atbalsts”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.5.4 “Vieglās/cietās dzēšanas atbalsts”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.6 “Savienošanas (join) meta modelis”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.7 “Biznesa objektu meta modeļa, kas kalpotu kā pamatmodelis biznesa objektiem, izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.8.1 “WCF biznesa saskarnes meta modelis”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 2. progresa pārskatu 29.01.2015.

Aktivitāte Nr. 3.8.2 “Funkciju un objektorientētu lietotāju tiesību modelis"
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.9.1 “Skatu meta modelis"
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.9.2 “MVC koncepta iestrāde daudz modeļu vidē”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.9.3 “Darba vietas meta modelis”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.9.4 “Lietotāju tiesību modelēšanas risinājumu izpēte”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.10.1 “Pilna koda meta modeļa izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 3.10.2 “Modeļu pārvaldība (apakšmodeļu izmantošana)”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitātes Nr. 4 “Tālizpētes datu priekšapstrādes metožu izpēte” un Nr. 5 “Paraugprojekta realizācija” (Elektronikas un datorzinātņu institūts)
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 4.4. “Tālizpētes datu kopējas apstrādes funkcijas”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 5.1. “Programmatūras prasību specifikācija”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 5.2 “Datu modeļa izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 5.3 “Datu vizualizācijas modeļu izstrāde”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 5.4 “Paraugprojekta programmas kodu ģenerācija no modeļiem”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 5.5 “Datu apstrādes funkciju bibliotēkas integrēšana”
Progresa pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Aktivitāte Nr. 5.6 “Realizētās programmatūras funkcionāla pārbaude”
Gala pārskats te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Pētījuma kopsavilkums te >>
Iesniegts ar 3. progresa pārskatu 28.07.2015.

Izstrādātā tehnoloģija te >>


A SETS product:

SETSenergoMeter

A SETS product

Click to read More


EMail us

Contact us in English

Rakstiet mums latviski!

Schreiben Sie uns auf Deutsch

Пишите нам по-русски

E-Mail: contact@sets.lv